Natuurwaarnemingen

    Valydenux

        vaartuig voor waarnemingen in natuurlijke en gebouwde omgevingen

In situ platform voor :Natuurwaarnemingen

Natuuropnames


Wateronderzoek

Natuuronderzoek


Exploratie

Opsporing

Detectie
WaarnemingenIn de lucht


Oever en omgeving


Op het wateroppervlak


Onder het wateroppervlak


Op de bodemOmgevingen
Zoet-water milieu


Meren, grote/diepe vijvers en plassen, diepe vennen, groeven, rivieren,

kanalen, vaarten, rivierdelta's, havengebieden, ...


Brak-water milieu


Rivieren, rivierdelta's, riviermondingen, havengebieden, aquifer, zeeën en meren,

kunst lagunes, moerassen, mangrove,  ...


Zout-water milieu


Zeeën en oceanen, meren, lagunes, mangrove, ...OntplooiingVaartuig
Eigenschappen van het vaartuigVorm, maten, volume en diepgang


Zitplaatsen & uitrusting


Uitzicht


Motorisatie en besturing


Apparaten


Autonomie


Valydenux platformAdministratorUserVisitor

Developer


Gebruikers


Besturingssysteem
Eigenschappen van het besturingssysteemCloud computing


Network operations


Mobile divices


Workflow & Information control


Data storage


SecurityCopyright @ All Rights Reserved

www.valydenux.be