Team

     Valydenux


 Team

 Andy Delvaux ( Founder & Creator / Development )


Inspired by my fascination for nature and especially by practicing scuba diving, I developped a vessel for Water-Nature exploration.


A platform for :

observations of the air, earth, water,

plants and animals, in one overview.


Nature observations and exploration for better understanding the natural balance of water environments.


Deployment in the natural and the build environment.


Geïnspireerd door mijn fascinatie voor de natuur en vooral door het uitoefenen van de duiksport, heb ik een vaartuig ontwikkeld voor Water-Natuur exploratie.


Een platform voor :

waarnemingen van de lucht, aarde, water,

planten en dieren, in één overzicht.


Natuurwaarnemingen en exploratie voor het beter begrijpen van de natuurlijke evenwichten van wateromgevingen.


Inzetting in de natuurlijke en de gebouwde omgeving.

 Mark Vossen ( Founder / Development-ICT )

My qualifications :

Workflow & Information Control Engineering

Prototype and product developer

ICT

IT-Management

Cloud Computing

Mobile Devices

Information Technology

Security

Data Center

Door mijn professionele qualificaties in de ICT tak en medeoprichter van Valydenux kunnen wij een sterk technologisch apparaat aanbieden.


Een platform voor toepassingen rond waarnemingen, exploratie,  onderzoek, opsporing en detectie.

Because of my

professional qualifications in the ICT sector and being co-founder of Valydenux we can offer a strong technological apparatus.


A platform with applications around observations, exploration,  research, investigation and detection.

VA19_edited1
VA166
VA170
43
08
VA210
VA221
VA255
VA35


Dankzij de uitgebreide foto-collectie van Valentin Engelbos (ValBos)

kan Valydenux een mooi overzicht tonen van de verscheidenheid van  levensvormen in de Water-Natuur.


Zoet water natuurLocatie : België
Thanks to the extensive photo collection of Valentin Engelbos (ValBos)

it is possible for Valydenux to show a nice overview of the diversity of life forms in the Water-Nature.Fresh water nature
Location : Belgium

Copyright @ All Rights Reserved

www.valydenux.be